Co je eurias?

Agentura eurias byla založena Dr. Michaelem Beithem v červnu roku 2008 a hlavní náplní její činnosti je:

Podpořit možnosti akademického vzdělávání při zaměstnání

Těžiště: Doktorské studium

Cílem je umožnit doprovázené (zvláště doktorské) studium při zaměstnání, zpřístupněním stávajících studijních programů na státem uznávaných univerzitách v EU.

Hlavními studijními programy jsou programy nabízené českými a slovenskými univerzitami, které hledají zájemce o studium z německy hovořícího prostředí.

Zakladatel, Dr. Michael Beithe, sám na Slovensku studoval, hovoří česky a slovensky a je seznámen s vysokoškolskou legislativou a studijními řády doktorských studií. Rovněž zná průběhy mnoha (doktorských) studijních programů.

Dr. Beithe se touto činností zabýval řadu let na přiřazeném institutu TU Drážďany. V té době bylo imatrikulováno více než 120 doktorandů a asi ¾ z nich doktorské studium úspěšně dokončili.

Kontakty mezi vědci resp. odborníky z německy hovořících zemí, České republiky a Slovenska

Kompetence agentury eurias umožňuje navazovat a podporovat v těchto zemích vzájemné hospodářské kontakty.

Doplňkově jsou nabízeny překlady v jazycích: němčina-čeština-slovenština-polština-angličtina-francouzština.