Reference

Agentura eurias Vám může dle Vašeho přání jmenovat osoby z Vašeho regionu nebo oboru, kteří jsou ochotni informovat zájemce o vlastních zkušenostech z doktorského studia.

Z důvodu ochrany osobních dat mohou být kontakty účastníků nebo absolventů, doprovázených v doktorských studijních programech Dr. Beithem a jeho partnery, zpřístupněna jen po osobní dohodě.