Předpoklady

Akademické předpoklady

Předpokladem účasti je ukončené studium, které odpovídá druhému stupni vysokoškolského vzdělávání dle Boloňského procesu. Vyžadováno je následující ukončené vzdělání:

  • Univerzitní diplom, Master, Magistr nebo
  • Diplom z odborné vysoké školy (jen při vynikajících výsledcích, NC)


Vysokoškolské studium by se mělo oborově vztahovat ke zvolenému tématu, jinak mohou být nařízeny rozdílové zkoušky.

Osobní předpoklady

Uchazeč musí být osobně způsobilý k náročnému projektu, což posuzuje přijímací komise hostitelské univerzity.