Co je evropský postgraduální seminář?

Evropský postgraduální seminář znamená další vzdělávání, v jehož rámci jsou na jedné straně zprostředkovávány vědecké způsoby práce, na druhé straně doktorské studium na státem uznávaných univerzitách v EU, doprovázené organizačně, metodicky a odborně.

Další vzdělávání

Další vzdělávání probíhá při zaměstnání, v podobě průběžně organizovaných prezenčních fází, seminářů, osobních konzultací a kolokvií. Konzultace mohou být vedeny rovněž telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Středem zájmu jsou metody a vědecké pracovní techniky, které podporují výzkumnou činnost doktoranda.

Doktorské studium

Pro realizaci doktorského studia jsou vybírány renomované evropské univerzity, které jsou uznávané státem jak v domovské zemi, tak v Německu a oficiálně jsou hodnoceny jako nadprůměrné.

Odbornou a metodickou podporu zajišťují vědci a profesoři různých univerzit a vysokých škol.

Organizační podporu poskytuje tým zkušených pracovníků z oblasti vzdělávání.

Tato zahrnuje mj.:

  • Vytvoření a kontrolu studijního plánu
  • Organizaci termínů
  • Cestovní doprovod
  • Nutné překlady