Žádost

  • vyplněný dotazník
  • aktuální životopis s pasovou fotografií
  • diplom a vysvědčení o ukončeném akademickém vzdělání (notářsky ověřené, s apostilou)
  • seznam absolvovaných předmětů v hlavním studiu
  • tématický návrh v německém a anglickém jazyce

Co se stane s Vaší žádostí?

Agentura eurias ověří, zda je žadatel vhodný a má šanci k přijetí do doktorského studijního programu. Přezkoumání žádotsi proběhne bezplatně do 20 dnů od doručení všech podkladů. V případě, že existují dobré vyhlídky na imatrikulaci, je uzavřena smlouva, která upravuje rozsah výkonu agentury eurias v přípravné fázi a jeho úhradu.