Podpora

Podpora doktorandů probíhá na třech rovinách: organizační, metodické a odborné. Je realizována:

Organizační podpora

Organizační podporu přebírá sama agentura eurias, zajišťují ji pan Dr. Beithe, paní Dr. Beithe a na bázi honorářů vázaní spolupracovníci hostitelských fakult. Patří k ní mj.:

  • Doprovod celým programem
  • Moderace kontaktů s fakultou
  • Vedení a kontrola studijního kalendáře
  • Formální stanoviska k dokumentům
  • Doprovod k hlavním termínům
  • Nabídka publikačních možností
  • Menší překlady (ne celé vědecké práce)

Metodická podpora

Metodickou podporu zajišťují profesoři, kteří v programu přednáší, vystupují jako vedoucí seminářů a/nebo poskytují osobní konzultace.

Odborná podpora

Odbornou podporu zajišťuje hlavně fakultou vybraný školitel. Tomu náleží primát v odborném vedení doktoranda. Agentura eurias hledá pro každého doktoranda tzv. druhého školitele (odborníka v oboru, ve kterém má být doktorská práce zhotovena), který je doktorandovi k dispozici jako konzultant.

Odbornou podporu doplňuje agentura eurias pořádáním seminářů a kolokvií.